Søk

Harald E. Bruusgaard - In Memoriam


Det ble en trist stemning i Cluben under første møte etter ferien da det ble kjent at Harald Bruusgaard var gått bort bare noen få dager tidligere. Meldingen kom helt uventet og satte, naturlig nok, sitt tydelige preg på Cluben denne første møtedagen. Medlemmene var da også rikt representert under begravelsen fra Vestre Gravlund 25. august. 25 av trampebrødrene var til stede, og både trampsjefen og visetramp ga sin venn og trampebror sine siste ord med på den siste reis, som ble understreket at Clubens fane ble senket ved kisten. Betegnende for Haralds forhold til sine medmennesker var det store fremmøtet. Over 300 var til stede., og mange fikk ikke sitteplass. Det ble en stemningsfull og verdig seremoni der også Anita Skorgan bidro med solosang.

Harald har vært medlem av Cluben siden år 2000, og fra første dag var han lett å like. Alltid smilende og med en hyggelig kommentar, og når han tok ordet var det alltid i en positiv sammenheng. Ved bordet satt han nesten alltid sammen med Frode Nilsen som han i 2002 var fadder for i Cluben. De var gode venner, og sammen arrangerte de en rekke reiser til fjernt og nær.

Haralds reisevirksomhet har sitt utspring i Oslo Rotary der Harald også var et medlem som ble satt stor pris på. De siste årene inviterte han rotarymedlemmer og gode venner til en rekke hyggelige og eksotiske reisemål. Undertegnede hadde i år 2000 gleden av i bli med på en av Haralds turer – og den gangen gikk reisen til Sorrento. Det var et perfekt arrangement og en storartet sammensetning av deltakere.

Jussen var Haralds profesjon som han har latt gå i arv til sine to døtre, Elisabeth og Kristina Emilie. Harald vokste opp i Tønsberg, og faren var kommandør i Marinen, og var borte under hele krigen. Rett utenfor den gamle admiralsboligen i Horten står en statue som har skjenket Karljohansvern av kommandør Bruusgasard.

Haralds juridikum ble grunnlagt i Oslo og ved European College i Brügge i Belgia. Senere virket han som jurist i Canada, i Industrideparementet i Unge Legers forening før han fikk sin egen advokatpraksis. Han var medlem av en lang rekke foreninger og organisasjoner, blant nnet Oslo Rotary Klbb helt siden 1876, Det Norske Selskap, Norsk Anchorite Klubb, Kapp Horten Klubben, Oslo Militære samfunn – Travellers Club.

Under hele sitt 10 år lange medlemskap i Cluben bidro han til å sette farve på denne. I sin egen familie var han også noe av at ankerfeste, Opp gjennom årene regisserte han en lang rekke familietreff i Bruusgaard-familien, treff som alltid ble satt stor pris på.

Vi kommer til å savne Harald rundt det lange bord. Smilet og hjerteligheten er nå borte og Cluben er blitt fattigere uten Haralds nærvær. Men det er likevel for lite å regne i forhold til savnet fra hans ledsager gjennom så mange år, Anita, som vi også har lært å sette pris på under mange av våre arrangementer.

#1Public

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no