Søk

BaseCamp, i Afrika – India – Svalbard – Frankrike


I slutten av mai var Lars Lindkvist innom og fortalte om eventyret ”BaseCamp”, som er seks reisedestinasjoner bygget opp rundt prinsippet om eco-turisme og hjelp til selvhjelp for den lokale befolkningen. Lars er daglig leder, men den som hadde ideen og satte det hele i gang – er vår egen Svein Wilhelmsen sammen med vennen Ole Bernt Frøshaug. Av de seks destinasjonene BaseCamp jobber med og tilbyr reiser til, er kanskje Masai Mara best kjent, med sitt nære samarbeide med masaifolket i nabolaget. Men også deres aktiviteter i Rajastan i samarbeide med prins Pradoman Singh, bygging og restaurering av dhow-båter i Lamu, villmarksopplevelser på Svalbard, planene i Tibet og det nyåpnede stedet oppe i fjellet i Pyreneene fikk vi høre om.

Det brukes lang tid på å utvikle en ny destinasjon, og de fem grunnprinsippene til BaseCamp er et ufravikelig krav: Konservasjon – Kultur – Kompetanse – Klima/energi og Omsorg. Lokalbefolkningen på stedet tas alltid med på planleggingen, det gis tilbud om opplæring i bærekraftig turisme og BaseCamp gir masse tilbake til lokalsamfunnet. De har guideskoler for dem som ønsker å jobbe med turister, de holder informasjonsmøter om HIV/Aids og hjelper til med å starte brukskunstproduksjon og legger til rette for Fair Trade. De lærer de innfødte om wild life conservation og har flere treplantingsprosjekter – for å veie opp for flyreisene turistene må ta for å komme til stedene. De ønsker rett og slett å utvikle og forbedre lokalsamfunnet samtidig som de driver en sunn forretning.

Lars holdt oss i ånde med sitt engasjement og flotte presentasjon. Han viste også en kort film om hvordan de brukte fire år (og to millioner kroner) på å restaurert en gammel dhow i Lamu. I denne prosessen har de lært opp ungdommer i det gamle båtbyggerfaget som var i ferd med å dø ut. Således har de skaffet dette lokalsamfunnet nye ben å stå på, og fremtiden ser lysere ut for de arbeidslystne ungdommene.

Det siste store prosjektet Lars fortalte om var et samarbeide som strekker seg fra det lokale plan til helt opp på regjeringsnivå.

I samarbeide med 508 individuelle masai-grunneiere har de nå leiet et gigantisk område på hele 200.000 mål, for å sikre den store gnu-migrasjonen i området. Samtidig får de plass til å videreutvikle nye destinasjoner og skaffe leieinntekter til de små jordeierene. 17 millioner dollar vil de betale i leie til de små jordeierne i løpet av de 15 årene leiekontrakten varer.

Begge gründerne, Svein og Ole Bernt, var tilstede og de nikket smilende når Lars var ferdig, fornøyde, akkurat som vi, med både mannen og foredraget.

#1Public

4 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no