Søk

Generalforsamlingen 30. mars


En generalforsamling uten heftig debatt, eller dristige innspill – og avviklet på rekordtid – kan skyldes to forhold. Det kan skyldes medlemmers fravær av interesse og engasjement eller det forhold at foreningen/ organisasjonen er driftet på en fortreffelig måte. Når det gjelder generalforsamlingen i Travellers Club, holder denne referent klart på det siste alternativet. Cluben som ble stiftet allerede i 1928, har neppe noen gang stått sterkere i medlemmenes bevissthet. Økonomi, innholdsmessig substans, trivsel, lokaliteter og oppslutning er i det Herrens år 2011 bare å glede seg over. Det føltes derfor nesten logisk at Cluben, da generalforsamlingen var avviklet, utnevnte Rolf Johan Pettersen som æresmedlem. Da utnevnelsen ble kunngjort, var Rolf like overrasket og rørt som medlemmene var glade. Kunne aftenens store seanse ha vært bedre avrundet? Neppe.

Men la oss begynne med begynnelsen. Hallvard Austlid ble valgt som kveldens ordstyrer, og etter å ha fått referent på plass, tok han med stor rutine fatt på å lede kveldens møte. Det ble en strømlinjeformet gjennomgang av Clubens aktiviteter og økonomi med få og ubetydelige kommentarer. Eneste antydning til dialog var da Austlid ønsket å få antydet interessen for medlemsbladet Tramps fremtid. Som følge av satsing på hjemmesider, har bladet ligget i dvale i et par år. Nå er det interesse for at Tramp skal gjenoppstå i samme form og format som tidligere, og vi leter etter en ny redaktør som kan mestre både skriving, web og trykksakproduksjon. Det var knapt nok motforestillinger mot forslaget om at Tramp i fortsettelsen også skal være en del av Clubens aktiviteter. Og dermed ble det slik.

Det overrasket ingen at ballottkomiteens innstilling til valg av styre var uten motforestillinger. Carl Emil jr. ble gjenvalgt som trampsjef med akklamasjon. Det samme gjaldt resten av styret der eneste forandring er at Nils Carl Aspenberg overtar etter Stein Magnussen som etter eget ønske forlater styret.

Etter bare 18 minutter kunne Hallvard avrunde generalforsamlingen. Da det var gjort, fikk den samme Hallvard fortjent applaus for at han siden 2001 har hatt ansvaret for Clubens regnskaper, en oppgave han har løst på en forbilledlig måte. Heder fikk også Gorm som i 20 år har fungert som Clubens konservator, en ikke ubetydelig oppgave når vi vet omfanget av våre samlinger. Etterfølger er Espen Wæhle som har konservatorbakgrunn.

Mest heder mottok Rolf Johan Pettersen som i sitt 92. år ble utnevnt til Clubens 4. æresmedlem. Rolf har levd et langt, spennende og meningsfylt liv der både krigsinnsats og innsats for Cluben er sceneteppe for utnevnelsen.

I denne sammenheng vil det føre for langt å rekapitulere Rolfs eventyrlige liv. I denne sammenheng nøyer vi oss med å nevne at han var 21 år og fersk rekrutt ved Hærens Transportkompani da krigen begynte. Han ble beordret til å rekvirere en øl-bil fra Frydenlunds Bryggeri ved Bislett. Med den reiste han til Fossum bro og deltok i en av krigens mest blodige stridigheter på norsk jord. Siden ble han rekruttert av Oliver H. Langeland til Milorg, han spionerte på Henry Rinnan, han varslet jøder om faren for arrestasjoner og tilintetgjørelse, han virket som kurér og grenselos ved Magnor/Eidskog og passerte i den anledning grensen 73 ganger under krigen – alltid med fare for sitt eget liv. I mai 1945 var han med Harry Søderman da han inntok Møllergata 19. Siden ble han ansatt i politiet og var i mange år høyre hånd til den legendariske politimester Christian Welhaven. For ham foretok han blant annet i 1945 en utfordrende reise til Rovaniemi for å skaffe viktige dokumenter som var kommet på avveie. I 1949 emigrerte han til USA der han en tid arbeidet for Nelson Rockefeller. Siden reiste han til Tucson i Arizona der han blant annet arbeidet med å utvikle deler til flyindustrien. Der virket han en tid også som sheriff i grensetraktene mot Mexico.

Dette er bare små brokker fra et spennende livsløp. Men nå blir det skrevet en biograf om hans liv, og i løpet av høsten kan vi lese mer om alt det Rolf har opplevet før, under og etter krigen.

For Cluben har Rolf også vært en god mann i ha på laget. Han var primus motor da Clubens lokaler ble pusset opp i på 1970-tallet, han var med i styret, han ga Cluben mange gjenstander fra inne egne samlinger, og han var alltid et engasjert og entusiastisk medlem helt siden han ble tatt opp i 1970 – for 41 år siden! Med Rolf som vårt nye æresmedlem, ble det en minneverdig overgang til Tores lapskaus og bløtkake.

En generalforsamling som vi kan minnes både med stolthet og glede.

Tre staute karer!

Carl Emil Petersen, Rolf J. Pettersen og Stian Sundt. Det siste æresmedlemmet, Henning Øverås, var ikke tilstede.

Tekst: Alf G. Andersen - Foto: Alan Billyeald

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no