Søk

Fra mobil glede til nasjonal katastrofe


Vårt medlem Tom Guldberg har store ideer, store planer og meget god innsikt i hvordan trådløs kommunikasjon er – og ikke minst hvordan det burde være. ”Et skjevt blikk på Norges tapte mobil-ære og noen tanker om det kaoset som venter oss...” var undertittelen på hans fascinerende foredrag hin aften.

”Det mobilindustrien ikke vil snakke om…” begynte Tom… og så fortsatte han som et maskingevær å fortelle om hvor sårbare og underutviklet vi er på telenett og trådløs kommunikasjon i dette landet. ”Telemilliardene fosser ut av kassen…” fortsatte han, ”og energiverkene har de siste årene brukt milliarder av kroner på telenett til innbyggerne, men få av fiberselskapene klarer å tjene penger. De totale underskuddene bare øker år for år.” Vi opplever alle å bli avbrutt midt i mobilsamtaler, og plutselig manglende dekning. De som tror det blir bedre tar feil. Det kommer bare til å bli verre!

IKT-Norge slakter det nye nødsambandet som skulle ta kommunikasjonen i og mellom nødetatene inn i framtida. Det mangler datakapasitet, og det fungerer ikke innendørs! Man får derfor ikke kontakt med legene på legevakta når ulykken er ute – og det er imperativt at nødnettet skal fungere. Dette fikk vi klart demonstrert den 22. juli 2011...

Dagen etter at stats- og justisministeren sto på Stortingets talerstol og fortalte at det nye nødnettet skal rulles ut for fullt, meldte nok en etat om manglende innendørsdekning. Norge har valgt en løsning som alle andre land har forkastet. Og hvorfor forkastet de den? Kanskje fordi den ikke fungerer..?

En av kritikerene er Post- og teletilsynets direktør Torstein Olsen som mener e-kommunikasjon er viktigere enn både Strøm, vei (og sex!) – og han pålegger teleselskapene å sikre nettene sine bedre for å hindre at de faller ut. De laget til og med en sårbarhetsanalyse for å sette fokus på hvordan det sto til i mobil-u-landet Norge. Den så slik ut:

SÅRBARHETSANALYSE AV MOBILNETTENE I NORGE. (PT-rapport nr 1. 2012 januar 2012)

Sammendrag:

# Brudd i sentrale sambandsfremføringer

# Begrenset robusthet i IP-baserte infrastrukturer

# Utfall av sentrale kritiske nettelementer

# Generelle svakheter/feil i nettene kombinert med høyt aktivitetsnivå i oppgradering og utvikling av tjenester

# Uoversiktlige organisasjoner og mangelfulle arbeidsprosesser

# Defekter og feil i maskinvare og programvare

# Begrenset egenkompetanse og kapasitet hos tilbyderne og stor avhengighet av underleverandører

# Svakheter i regimene for fysisk og logisk tilgang til anlegg og systemer

# Trusler fra eksterne grensesnitt og smarttelefoner

Denne bjørken lener seg helt inntil det som er hovedlinjen for norsk mobiltrafikk mellom Oslo og Trondheim..!

Faller dette treet kan halve Norge miste mobilforbindelsen. Denne tynne tråden representerer altså en viktig del av milliardsatsingen, og ryggraden for alle Norges mobilselskaper. Hva skal til for å lamme et moderne samfunn? Jo, ta ut kommunikasjonen deres. Hvor komplisert er det i Norge? Jo, man kan gå til anskaffelse av en avbitertang…

Men hva er redningen? Hvordan skal vi få våre udugelige politikere til å se fremover og ikke bare rett ned i sin egen navle? I følge Tom ligger svaret i fiberoptikk pluss en liten dings som nå er under utvikling. Den som (over)lever får se...

Fiberoptikk... En liten dings....

Det var et fyrverkeri av et foredrag som fikk oss til å sperre opp øynene - og skule misbilligende til våre politikere. Hadde vi ikke fått Tores kjøttkaker og kanskje en bitteliten dram til å roe ned magen etter denne kraftsalven, ville vi ha sovet svært dårlig den natten.

#1Public

0 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no