Søk

Referat fra Generalforsamlingen - 19. mars 2014


Stinn brakke..! Langbordet var smekkfullt og småbordene langs vinduene var også fullsatt da ”vårens vakreste eventyr” gikk av stabelen. Det var en stund litt uklart hvor mange stemmeberettigede vi var, med 45 fremmøtte, en registrert forhåndsstemme og to fullmakter. Etter litt klabb og babb ble en fullmakt forkastet (da det ikke er lov å stemme med fullmakt) mens den andre hadde en ordlyd som under tvil gjorde den skikket til å benyttes – helt til noen oppdaget at vedkommende ikke hadde betalt årets kontingent! Dermed ble også den forkastet.

Men så var vi i gang. Hallvard Austlid som møteleder, Aksel Kvalsnes og Sverre Kræmer til å underskrive protokollen, Jon Jørgensen skulle signere vedtaksprotokollen, mens Thorgeir Rønnestad og Einar Døhlen ble valgt til tellekorps. Undertegnede skulle referere, hvilket jeg herved gjør…

Innkalling og dagsorden ble godkjent, årsberetningene fra styret og redegjørelsene fra alle våre komiteer ble gjennomgått og godkjent – og så var vi over på regnskap for i fjor og budsjetter for året som ligger foran oss. Det hadde i forkant av generalforsamlingen vært litt rot og forvirring rundt utsendte regnskaps- og budsjettpapirer. Oversiktene vi hadde fått tilsendt var feil, men nye og korrekte ble utdelt på stedet, slik at vi hadde riktige tall å forholde oss til.

Carl Emil Petersen opplyste om at tidligere styrer har budsjettert litt mer konservativt når det gjelder leieinntekter, ved ikke å regne det som sikkert at vi alltid får inn 100% hvert år. Ved utskifting av leietakere skjer det fort at man går glipp av noe inntekt. Enten at man må pusse opp, eller at det kan ta tid å få ny leietaker. Styret la seg dette på minne.

Matz Risberg ønsket å øke budsjettet til Tramp med 15.000,- i året, slik at vi også for fremtiden kan få sikret oss fire utgaver i året, men forslaget falt.

Trampsjefen har også av en eller annen grunn bestemt seg for å skifte ut regnskapsfirmaet vi har hatt en årrekke, men lovet at det nye byrået vil holde seg innenfor rammen av det beskjedne honorar vi har betalt til nå.

Kontingenten forblir den samme som tidligere, og i Innmeldingsgebyret for nye medlemmer forblir også uforandret.

Styret ønsket at generalforsamlingen skulle gi dem fullmakt og budsjett til å igangsette utarbeidelse av tegninger og anbudsdokumenter for utbygging av bakgården. Per Holter-Andersen og Arne Nord syntes ikke vi trengte mer plass og at det derfor ikke var noen grunn til å bygge ut. Det ble litt meningsutveksling rundt temaet, men avstemmingen viste tydelig hva gutta ønsker for Cluben sin i fremtiden: 40 stemte for – og bare fem i mot.

Ved valg av trampsjef var Thor Haraldsen var eneste kandidat, men det ble forlangt skriftlig avstemming. Resultatet ble 36 stemmer for, samtidig som 9 stemte blankt…

To nye mann skulle inn i styret. Knut Gundersen og Christian Dinger var satt opp som kandidater, og Jon Jørgensen kom som benkeforslag. Da trakk Dinger seg, og Knut og Jon ble valgt. Revisorer Per Erling Refsnes og Anders Lorange sitter enda et år, og Steffensen og Mosvold ble gjenvalgt i ballotten. Som nytt medlem i ballotten ble, tradisjonen tro, vår gamle trampsjef Carl Emil Petersen valgt. Og så var generalforsamlingen over.

Det ble avslutningsvis opplyst at styret vil ”outsource” oppgaven med å skaffe Cluben foredragsholdere, en oppgave som alltid tidligere har vært skjøttet av den sittende visetrampsjefen. Oddbjørn Monsen har tatt på seg den lett nervepirrende og arbeidskrevende oppgaven, og vi ønsker ham lykke til med å skaffe spennende, varierte og dyktige kåsører - og gode referater til vårt medlemsblad og våre websider.

Og akkurat når man tror det hele er over så skjer det noe uventet… Det banker hardt på døren, inn kommer visetrampsjefen, han visker noen ord i trampsjefens øre – og sammen reiser de seg og sier: ”Vi har en gledelig nyhet. En av våre brødre skal hedres her i dag.” Så leses kriteriene for utdeling av ”Den Utgåtte Støvels Orden” – og Carl Emil Petersen bes komme frem..! Trampeklapp og hurrarop gjaller gjennom lokalet, og trampsjefen fester Clubmerket med den dinglende støvel på Carl Emils bryst. Stor stas, og vel fortjent.

Vi gratulerer i første rekke Carl Emil – men også alle oss andre for nok en gang å ha gjennomført en fargerik generalforsamling uten altfor mange bruduljer...

#1Public

1 visning

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no