Søk

Pre-Portland betong-historie


I slutten av januar fikk vi et detaljert innblikk i betongens historie av Per Jahren. Og han begynte helt i begynnelsen, da betongen ble oppdaget – altså en eller annen gang for kanskje 10 – 20.000 år siden, da menneskene oppdaget at kanten på bålgropen stivnet når den fikk vann på seg og deretter tørket.

Men den første kjente bruken av betong stammer fra et 7.000 år gammelt gulv i Jerusalem. Det eldste i Europa er også et gulv; 5.600 år gammelt. Maya-kulturen benyttet også sementbasert mørtel i noen av sine byggverk.

Men de som virkelig tok betongen i bruk i stor skala var Romerne.

Byggekunsten endret seg raskt, og med dette vidundermaterialet kunne man også bygge stor hvelvinger og tette konstruksjoner, som for eksempel bad og aquadukter.

Romerne var jo kjent for å bygge mye, og Per Jahren kunne fortelle at de bygget 90.000 kilometer hovedveier gjennom sitt rike – og 320.000 kilometer sekundærveier. Noen av disse kan benyttes den dag i dag!

Men da romerrike kollapset, forsvant også bruken av betong. Først på slutten av 1300-tallet dukket den opp igjen, og da var det den katolske kirken som "satt på hemmeligheten". I Skandinavia er den første kjente betongbruken fra Sverige i 1718, og det er i konstruksjonen av Göta kanal. I Norge er Farrisdammen eldst, og den stammer fra 1764. Året 1824 ble det tatt ut et patent på en betong som liknet veldig på en steintype man fant i Portland – og det er altså bakgrunnen for navnet "Portland betong".

#1Public

4 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no