Søk

Foredrag om Afghanistan. Var det verd det?


Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen var en snartur innom for å svare på spørsmålet, og det gjorde han – i et forrykende foredrag! Han redegjorde for militærmaktenes rolle i det 21-århundre kontra tidligere tider – og han gikk ganske detaljert inn i forskjellige former for "krigføring" og om og hvordan man skal gå inn i moderne konflikter.

Å kunne referere et så innholdsrikt foredrag fullt ut, ligger utenfor denne referents evne på grunn av manglende hurtigstenografikunnskaper... men kort oppsummert var han innom de to hovedtypene krig man utkjemper i dagens verden, nemlig den begrensede konvensjonelle krig – hvor man ønsker å fremtvinge et regimeskifte, og den mer asymmetriske krig – hvor man går inn for å hjelpe og stabilisere et regime.

Den første typen krig er som regel kortvarig og intens. Der samarbeider man og går inn og hjelper lokale opprørstyrker, og gir dem anledning til å "kvitte seg med despoten".

Den andre typen krig går ut på å hjelpe og stabilisere det sittende regime samt bekjempe opprørere. Og det er denne type krig som utkjempes i dagens Afghanistan. Dette er, som vi nå etter snart 15 år har erfart, en langvarig prosess, og mer enn en konvensjonell krig. Her er målet å være med på å stabilisere og bygge opp samfunnet igjen, sørge for sikkerhet, utvikling og oppbygging av sentrale institusjoner – slik at regimet selv kan ta over og styre selv.

Hvorfor er lille Norge med på dette? Diesens svar var at ... "vi har en moralsk forpliktelse til å stå sammen med våre allierte, og til å bidra til å fjerne et regime som på sitt territorium støtter en organisasjon som driver global terror og massemord". Og da siktet han til Al Qaida.

"Dette er ikke en krig vi skal vinne.." – sa Diesen. "Det er en krig vi ikke skal tape!"

Det haglet med gode spørsmål etter foredraget, og de ble fyllestgjørende besvart. Og før vi hadde fått summet oss var Sverre Diesen i full fart på vei ut til neste oppdrag. Vi andre satt igjen med stram bakoversveis – og Tores eminente karbonadekaker. En flott aften for godt over 30 fremmøtte Trampbrødre!

Foto: Oddbjørn Monsen

#1Public

0 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no