Søk

Torggata 7

Skrevet av 971 Per Steffensen


Under krigen mistet vi våre flotte lokaler i Nedre Vollgate 18. Møllergata 12 ble neste sted, men det varte bare en kort stund før Cluben igjen ble kastet ut.


Torggata 7 - juni 1945. Oslo er pyntet og byens borgere venter på Kongens retur fra England. Foto: Odd Helland / oslobilder.no

Heldigvis hadde vårt medlem (418) Jørgen H. Dahl mulighet til å leie ut et lokale i fjerde etasje i Torvgaten 7. Dette ble vår adresse fremover.

Her var det Olaf Bye som var Intendant. Han begynte allerede i 1935 som assistent og overtok raskt stillingen som intendant.

Under krigen sørget han for det meste: Enkelte Trampbrødre brukte TC i Torvgaten 7 som adresse og Olaf Bye sørget for post til kom til riktige adressater.

Han var alltid tilstede både som intendant, kasserer, sekretær, passet på garderoben, sørget for aviser når det var mulig, holdt orden på medlemskartoteket og forsendelse av Tramp når bladet kom ut. Ellers var han kassererassistent og reserve bibliotekar.

Han samarbeidet også med Huskomitéen ved arrangementer og møter. Ved større arrangementer fikk han hjelp av gutta som ble kalt Knoll og Tott.

På denne tiden var store deler av samlingene pakket ned og det meste ble lageret hos speditør (172) Wilhelm Bøe.

Etter hvert ble den offisielle møtevirksomheten lagt ned. Kontakter og uoffisielle møter ble holdt mellom "gode nordmenn," både i Torvgaten og andre steder i byen.


Årstrampemöte (årsfest) og 15-års-möte (15-års jubileum) ble feiret onsdagen den 3. februar 1943 med et bra fremmøte. Kvelden hadde også Generalforsamling på programmet. Årsmøtet og Generalforsamlingen gikk unna på rekordtid.

Til middag ble det servert fiskekabaret og kake til dessert. Det interne referatet gir inntrykk av det var heller dårlig med gode drikkevarer. Blinking med lysene til fastsatt tid avsluttet festen. Referatet avsluttes med at "skipper Nilsen hold seg i ro".


Siste møtereferat ble skrevet 26/5-1943.

I frihetsåret ble møtene holdt på Løkke Restaurant i Sandvika.Bare 14 dager etter dette første møtet ble neste møte holdt på samme sted.


Innkalling til møter ble som vanlig annonsert i Aftenposten under rubrikken;

Kunngjøringer / Møter:

De første møtene var selvsagt meget livlige, det var frihet, vår og sommer. Enkelte Trampbrødre feiret både lenge og vel. Noen kom ikke hjem før neste dag ble det hvisket om. Det, står det lite om i møtereferatene.


Et kort utdrag fra møtereferatet 13. juni 1945:

Trampelaget unngikk heller ikke forfølgelse. Fra det ene sted til det andre ble vi drevet. Men med ekte trampeånd og tilpasningsevne greide vi alltid å innrette oss på nytt. Trampehyggen var der overallt skjønt det stadig ble mindre og fattisligere, men på den annen side igjen ble kameratskapsbåndene kraftigere og strammere. Så det å ta noe fra oss, det nytter ikke. Vi blir allikevel på en eller annen måte rikere.

Vi har greid å holle ringen sluttet hele tiden, tilslutt uberøret i vår lille sentral i Torvgaten 7

der har vi levd vårt eget liv uberørt av den forrykte verden, men som tilskuere til de store begivenheter.

Møtene våre kunde vi fortsette med inntil for 2 år siden i forsikringsselskapenes hus, men der var alltid en viss spenning tilstede og man hadde uvilkorlig det inntrykk at ett øye voktet og ett øre lyttet og ringen ble sluttet tettere og tettere om oss. Dette redselsfulle faenskapet kunde naturligvis ikke stille se på, at frisinnede og rettenkende menn samlet seg til en liten naturlig og festlig stunn som en oase i denne redslenes og uhyrlighetens verden.

Skyene trakk opp på vår tropehimmel og de ble tilslutt så mørke, at på trampchefens initiativ besluttet bestyrelsen, for litt over 2 år siden, å innstille møtene inntil tidene igjen ble lysere og Trampelaget trakk seg inn i sin hule i nr. 7, hvor vi alltså har fåt være i fred tross alt.Tross papirrasjonering og trykkerivanskeligheter kom Tramp ut sommeren 1946 for første gang etter 7 års "Tornerosesøvn."

Det var fyldige referater fra juletrefest med påfølgende nyttårsball, generalforsamling og vårens møtereferater. Både bridgeklubben og sangkoret hadde sine innlegg.

Nordahl Grieg skrev dette innlegget:


De beste blir myrdet i fengslet

sopt vekk av kuler og sjø.

De beste blir aldri vår fremtid,

de beste har nok med å dø.


Etter hvert ble det leid møtelokaler i Wergelandsveien 5 (restaurant Grotten), samt festsal i KNA hotellet (Parkveien 68) ved større arrangementer. Både store og lille festsal i Høires Hus (Stortingsgata 28) ble også benyttet. Ellers ble lokaler leid i andre etasje i Cecil Restaurant (på hjørnet av Stortingsgata 8 og Rosenkrantz gata) der medlemmene ikke var helt fornøyd.

Restaurant Humlen (Universitetsgata 26) var et svært populært møtested, flotte klokaler og hyggelige damer som betjente garderoben. Spesielt ble Fru Nilsen hedret med både blomster og en flaske likør høsten 1952, samt et 3 x 3 hurra av Trampbrødrene.

Her måtte Trampen til disken for å hente gode smørbrød i rikt utvalg og drikke.

Andre steder ble også brukt, avhengig av hva som var tilgjengelig.


Allerede søndag 17. mars 1946 ble det arrangert Skirenn på Arnesenga ved Skuibakken i Bærum.

Her var det god deltagelse med fruer og forloveder. Aktivitetene ble filmet. På premieutdelingen og festen i Høires Hus 5. juni fikk Trampbrødrene og familiene se filmen fra skirennet. Mye latter og jubel av deltagerens (manglende) ferdigheter. Til middag ble det servert laks og is.


Julebordet samme år ble holdt i Wergelandsveien 5. Før maten ble det servert cocktail i peisestuene. Under måltidet ble det utbrakt skåler for både H. M. Kongen og Fedrelandet etterfulgt av Kongesangen og Ja, vi elsker. Juletalen ble avsluttet med Deilig er Jorden. Det var taler for gjestene, taler for damene og takketale på vegne av gjestene.

Under middagen underholdt Calle Fürst og etter middagen underholdning med Lalla og Carsten (Carlsen). Julelotteriet til (314) Finn S. Wiborg innbrakte kr. 1056,-. Alt ble filmet og fotografert til utpå natta en gang.


Lyktemannen [Claus Frimann (Dahl) Clasen] holdt denne versifiserte talen under taffelet.


Herr Trampsjef! Mine herrer!

Det er ikke liten ære å bli buden her i kveld,

Lyktemannen het Claus Frimann Dahl Clasen

I den kjente «Travellers´ Club, i «Trampelaget»,

jeg her selv trampet i Europas lande nokså meget selv.

så kjenner jeg litt til folk av dette slage!

Om man kommer straks på talefot med disse greie gutta.

man kan prate om så meget sånn en aften ved et beger.

enten treffer man en badetjener nede fra Kalkutta,

eller også én fra Borneo, som har vært hodejeger!

Man kan møte disse kara, som har gått gjennom Sahara,

som har svømt i Niagara, fisket haier i Marmara.

kanskje en som hadde bopel

i et harem hos en sultan i Konstantinopel,

hvor han etterlot seg sin gulltann

i et slagsmål med den samme,

da han stjal

hans yndingsflamme,

men til gjengjeld tok han turban, -

en bartender fra Durban,

en slavedriver-pave,

sånn en kar, som piker stjeler,

som har redet på kameler

gjennom selve Allahs have,

som har vært en veldig stas-kar,

over hele verden ansett,

som har drukket vin av glass-kar,

og som til og med har danset with «the Queen of Madagaskar»!


Menn som gikk i karavaner,

Og vært ute i orkaner på de store oseaner,

og som drepte indianer, ja den siste mohikaner.

eller andre bavianer, -

som har levet av bananer, pelikaner og fasaner,

veteraner, som i krigens tid har fløyet aeroplaner,

og slått hue inn i skolten på germaner og japaner!

Menn i kamp med jaguarer, dromedarer og barbarer,

og som prøvet all sin digre

kraft på løver og tigre!

Som har gått på skrå i Kina,

blant de guleste svina,

svettet blod i Argentina, krysset Spaniens signorina,

og blitt snytt i Palestina!

Som i årevis har vaska

gull i elver i Alaska,

og som frøs så reint forbaska,

men som trøstet seg med flaska!

Det er slike menn jeg møter her i kveld,

MARIUS STAMNES var en vandrende gesell,

trålet veden har han gjort på sine ben,

og er klubbens æresmedlem nummer én!

Klubbens annet æresmedlem er en aktet man av by´n,

Herre FINN WIBORG, som har skaffet oss «gryn,»

men han preker og regjerer hovedsag´lig,

så det tirrer hele folket her til daglig!

(jeg har ikke ment å være ubehag´lig!)»

Også har vi HENRIK BACKER,

som gjør klubben skjønn og vakker,

også kan jeg altså hilse

fra den eldste, ALIK WILSE,

som jo er blitt beriket og idérik a´.

og som sloss med indianerne i Amerika!

Han er over toogåtti, men i like god fasong,

og er «still going strong», men i neste sesong

reiser´n kanskje til Hongkong, ja so long!


Å være overbibliotekar er ingen bisak,

og han maser fært med bøkene, han ISAK.

Ja, han vokter sitt parnass,

i sin dypeste bass, gir han drabelig med gass,

og er krass, hvis de ikke er på plass!


THORVALD BYE har gått i pant

for å være intendant, når O.B. er vekk iblant

ikke sant?

Han har drukket mange begre

Blant syd-afrikanske negere,

og vært ute på «Safari»,

ikke sant, herr Bye, det har i ?


ERLING JØRGENSEN har sørget for et ypperlig program,

Slik at CHRISTENSEN er lykkelig, fordi at han er ham,

herr DUBORGH er visetrampsjef, referentsjef, som det heter,

men i det siste har du skulket for ofte, kjære Peter!

Men isteden har vi KLEPPE

Som nok aldri kan få sleppe,

han skriver nå alle møtereferatene,

men han hevner seg med ris i referatene!

Selve tittelen hans er vrien å få fram:

han er trampreferentsjef-assistent nr. 4

ved trampreferentsjef-assistentsekretær nr. 5

(Den var vel slett ikke dårlig, vel?

Tror ikke jeg kan kjøre bil hjem i kveld?)


Kubbens sekretær, herr BJARNE BARTH,

Har vært her én gang siden klubbens start,

så han bør kanskje se å komme snart!

Og de herrer, DAGFINN KNUDSEN, ROAR WIEHE,

de forteller i det brede og det vide

om hva de har sett og hørt på skjebnestien

skjønt det meste er vel hendt i fantasien!


En som aldri er fraværende, men som greier

å være over vanne, er herr HEIER!

Han er medlem av Ballotten vår med mer,

og han har det med, at han skal «prottestere»!


SMITH-AMUNDSEN, Ballott-forman er smilende,

for klubbens ve og vell er´n aldri hvilende,

KAARE GULDBRANDSEN har aldri villet inndra

seg plikter, og nå virker han UNNRA,

over ingen er forundra!

D´er møe han har vært oppi, ja,

han har kriget i ETiopi,

og besøkte vel Haille Selasse,

men sa ikke: «Heil og sæl-lasse»!

Han var ikke borte i Finland heller

og i Afrika spiste han Afrikadeller!


Fribryter FORSBERG er trivelig nok,

og dertil en glimrende kokk, (men)

kjøpmann GEORG BØHMER fra Lillestrøm

har bare en eneste deilig drøm,

alt annet kan være det samma,

og det er hans elskede «mamma»


ingen avis – eller press´eier får

sånn redaktør som han NESSEIER´ n vår!

Organet vårt «Tramp» har han greid å få

skikk på,

og det blir han skikket ustyrtelig rik på!

«Ta med deg sjakkbrettet», sier LARS LUND

«hv´s du vil ha deg en rolig stund»!

Han er nok klubbens roligste mann,

skjønt han har fart i masser av land.

CHRISTIAN BOYE er klubbens kasserer,

og – bridgeklubbens formann, som jeg profeterer

fremtidig blir ser´monimester her,

HARSTAD, HAUG, POULSEN og GUNDERSEN er

styremedlemmer med utmerket hode,

som altså da kommer klubben til gode!


Tolder og synder i fortid og futurum,

sei på flaska og pratsom, er HURUM!

JØRGEN DAHL har´ke kontor lenger,

de har han leid ut til klubbens lokaler,

han sitter med rumpa helt stappfull av penger

som kommer til ham gjennom tusen kanaler!

Skraphandel har han og flere butikker,

Gårdeier er´n og har skotøyfabrikker,

Lærer på Aftenskolen er´n, bilkontrollør,

der skal jeg si deg, det går i ett kjør!

Det er en kar av den riktige arten,

aldri i ro er´n, men alltid på farten!


Klubbintendant er herr OLAF BYE født til,

han må vi ha , ja, det er vi nok nødt til,

hvordan sku´ krigsåra gått uten man?

Her er verdifull som men´eske og mann,

rolig og vennelig, og alltid edru´lig,

Trampelaget uten herr Bye var umulig!


Det er sikkert flere tell´

Som bør nevnes her i kveld,

men de andre har visst holdt seg pent på matta,

de er derfor ikke glemt,

men i våre hjerter gjemt,

og her kan jeg stå og prate hele natta!


«Lyktemannen»


Medlemmer som er omtalt over har følgende medlemsnummer og navn:

4 Marius Stamnes

6 Alex Wilse

39 Arne N. Gundersen

64 Arthur O. Poulsen

104 Henrik Backer

149 Karl Harstad

178 Thorwald Bye

189 Roar Wiehe

201/646 Peter Duborgh

227 Isak M. Isaksen

266 Olaf Bye / O.B.

296 Claus Frimann (Dahl) Clasen / Lyktemannen

226 Reidar Kleppe

314 Finn Seeberg Wiborg

388 Kaare Guldbrandsen

«Lyktemannen»

.....................................................................................................................


I Klubbreglement fra 1948 står det bl.a.:

Medlemmer har å oppføre seg sømmelig i klubbens lokaler.

Berusede personer skal bortvises.

Klubbens lokaler i Torvgaten 7 skal senest være stengt kl. 5. (17.)


14. mai dette året ble det opptatt 10 nye medlemmer. Nytt denne gangen var at det ikke skulle være gjester tilstede og at opptagelse skulle skje før middagen.


Våren 1949 reiste 24 Trampbrødre til København for å ha fellesmøte med Eventyrenes Klubb for å "møte" Kristian Kvart. For første gang i Clubens historie reiste alle deltagerne med fly! Denne turen og gjenbesøket i mars 1949 ble behørig referert i de fleste store avisene i både Danmark og Norge.


Torggata 7 IV - Norsk Ukeblad 22. oktober 1949 med tittelen: Ut vil jeg ut!.

Flere sider med klubbhistorie og gode historier ble trykket.

Journalist Leif Scheen ble ønsket velkommen av sekretær Bye som presentere ham for trampegutta som drakk øl, røykte og fortalte historier. Han fikk en kald øl fra oppvaskkummen der rennende maridalsvenn holdt øllet kaldt. Det ble flere øl og sigaretter før journalisten kom tilbake til redaksjonen.


På julebordet i som ble holdt i Wergelandsveien dette året møtte 75 medlemmer opp til en festlig aften der (604) Thor Heyerdahl og (605) Herman Watzinger blir tatt opp som inviterte og livsvarige medlemmer. Thor H. takket på vegne av Herman W. og seg selv for den ære som ble vist begge to ved at de ble tatt opp i TC.

Lalla og Carsten Carlsen kom ved 11-tiden og underholdt under kaffen.

Festen sluttet ved 2-tiden om natten.


På slutten av 40-tallet ble det mange diskusjoner om kjøp av et stort lokale i Parkveien 71. Prisforlangende var hele 120 000 kroner. En egen komite ble nedsatt, men både finanser og vansker med kjøp og salg ev eiendom på den tiden gjorde at det ikke ble noe av.

Selskapslokalet "Moritz" i Josefines gate 18 ble leid 17. mai 1950.

Forøvrig var der sørget for rikelig med forfriskninger. Den vellykkede mottagelse var godt besøkt og var slutt kl. 15.

Om aftenen var der festsoupe for medlemmer med familie og bekjendte i "Logerestautanten" 2 etg. Den vellykkede fest var slutt ved 2 tiden.

  • Det ble notert i referatet at dansegulvet var for lite.

Møte 21/9-1950:

Möte begynte i Cecil med foredrag, men sluttet i Humlen, hvor vi har "installert" oss for godt.

I hvert fall forelöbig. Selskapelig samvær med gjettekonkuranser.

I 1951 flyttet klubben igjen.

Trampbror Jørgen Dahl kom som tidligere til unnsetning. Han skaffet større lokaler i 3. etasje i samme gård. To rom ble tapetsert, malt og fikk fin moderne linoleum på gulvet.

I forværelset ble et bilde av gjestfrihetens gud fra Celebes hengt opp ved siden av døren. Forværelset var Intendant Olafs´ domene; garderobe med vask og speil. På veggene; Husordensregler, meddelelser og medlemsfortegnelser. Rommet ble delt i to så det ble et koselig konferanse- og møterom her. Et stort isskap var en del av inventaret. I det andre

rommet et prektig rundt bord, småbord og noen behagelige skinnstoler.

"Drukkenskapet" og et arkivskap fikk også plass. Det meste av samlingene kom på plass, allerede da med en "Afrikavegg."

Det var for øvrig Jørgen Dahls kone som før krigen skrev følgende dikt til Cluben:

Travellers Club med fynd og klem

holder mannen borte fra hus og hjem;

derfor synes jeg den er slem,

forferdelig fatal!

Hilsen Klara Dahl.


Torggata 7 III: Vi Menn september 1951:

Tramplaget - Klubben hvor den grå hverdag og titler ikke eksisterer.

En hel side i stort format, en hyllest til trampen.

Det runde bord i original utførelse: Vakker lys eik.


Samme ukeblad hadde også en artikkel fra Cluben i januar 1953. Bildet viser lokalene i Torggata 7. De er lett å kjenne igjen med dagens kontorer.

Senere samme år kom det en artikkel etter jubileumsutstillingen.

Bladet hadde også en spalte på begynnelsen av 50-tallet som het:

"Med Nordmenn Verden rundt". Flere Trampbrødre ble omtalt i denne spalten.


I et møtereferat fra denne tiden er det notert at Jørgen Dahl kom før tiden(!). Høyst uvanlig, for han pleide å komme noen minutter for sent. Trampsjefen startet ikke møtet før han kom.


I 1951 var det en skytekonkurranse hos Trampesjefen (201 Peter Duborgh) på Skogsslottet der damene var med. Det ble servert pølser og øl i det pene været.

(524 Christian Collin) Boye fikk sin største pokal noensinne som Trampbror (619) Simon Knutsen visstnok ikke ble ferdig med å innvie. (434 Erling) Smidt-Amundsen vant en flaske O.K. hårvann som han mente var O.K. til innvortes bruk!

Skyting (miniatyrgevær) var en populær aktivitet i Cluben i mange år.


Flere ganger ble det utloddet OK hårvann. Det blir også notert at det er drikkbart, ifølge noen referater!

I årsberetningen 1952 står det:

Klubbens kontor er fremdeles i Torvgt. 7, III etg. Vi må imidlertid fraflytte disse lokaler i april 1953. Nye lokaler er leiet hos Jørgen Dahl, Grønnegt. 6, og innflytting skjer såsnart innredningen er ferdig.

Slik ser lokalene i tredje etasje ut i dag. Åpent kontorlandskap og ventilasjon. Møterom / avlukker til høyre. Skjermdump fra Thon Eiendom AS / finn.no

Fjerde etasje ser også slik ut, men er ikke tilgjengelig p.g.a. ombygging og modernisering.


25 års Jubileumsutstillingen i Håndverkeren var et fantastisk gjennomført arrangement og publikum strømmet til. Det var meget god pressedekning i aviser og ukeblader.

  • Jeg var der sammen med pappa. Jeg husker kun pingvinen(e?) med en bakgrunn av pappmasjé og hønsenetting. Is og isfjell kunne en gutt med litt fantasi lett forstå.

Og, så den digre fuglen i taket da (albatrossen vår).


I "Sjøfarten," under vignetten:

Tinglyste eiendomsoverdragelser i Oslo står det følgende 13. mars 1953:


Josefinegt. 26 er ved skjøte av

18/2 1953 fra Oscar Johannessen

overdratt til Travellers Club for

90,000 kr.


Vi er i eget hus.


Møtene fortsatte ut året i Humlegården.


Postkortet er trolig fra 1954

Jeg har brukt Torvgaten og Torggata slik det står i våre papirer.

I sitater har jeg brukt stavemåten som i originalene.


Jeg har vært på besøk i lokalene hos dagens leietagere som er mediebedrifter.

De var påtatt høflige og ikke særlig imøtekommende. Jeg fikk ikke tatt bilder. De ville sende meg bilder slik at de hadde kontrollen på hva som ble vist! Sensur kaller jeg det, og det fra mediebedrifter som er ganske kontroversielle i sine synspunkter og motstander av sensur. FY!


971 Per Steffensen september 2020

43 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no

Proudly made by www.hattemannen.no