Kinntann av mammut

Nr.

A084

Plassering

Kontinent

Europa

Land

Norge

Gave fra

1011

Mat/Clive. Click member nr leads to memer page

Lund, Einar H.

Tilstand

U nr.

Link 1

Link 2

Link 3

Cloud

Beskrivelse
Historisk kunnskap
Funnet i Nordsjøen av en dykker i 1981. Mammutene døde ut for 11-12000 år siden. Det er funnet 18 fragmenter av mammut i Norge; dette er den 19. Tannen er lakkert for å hindre smuldring.
Formidling

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no