Søk

Generalforsamlingen 3. april 2019


36 fremmøtte og syv fullmakter utgjorde året generalforsamling. Et rimelig greit oppmøte en vakker vårdag i begynnelsen av april.

Alan Billyeald, som har sittet som trampsjef i ett år og som nå trer tilbake, gjorde sin siste plikt ved å ønske velkommen og åpne generalforsamlingen. Vårt relativt nye medlem, 1140 Morten Sannes, ble valgt til møteleder og han ledet oss trygt og sympatisk gjennom årets saker. Protokollen skulle underskrives av Christian Dinger og John Mosvold, som tellekorps utnevnte vi Odd Stavenes og Thorstein Tobiassen, men de fikk ikke noe å gjøre denne gang fordi forsamlingen var enige om alle punkter underveis. Referentjobben fikk Nils Carl Aspenberg og undertegnede fikk i oppdrag å skrive disse linjer – og så var vi i gang.

Punktene på dagsorden ble raskt gjennomgått og det var lite kommentarer, og ingen kritikk. Under redegjørelser fra komiteene ble det stilt spørsmål om man kanskje burde ha nevnt de som har bidratt med gaver til Cluben det siste året, noe styret var enige i, og la seg på minne til neste gang. Det er alltid hyggelig å bidra til Cluben – og det er da også hyggelig at man får en takk for sitt bidrag.

Økonomisjef Børre Petersen gjennomgikk regnskaper og budsjetter, og ga gode forklaringer på hvorfor budsjettet hadde sprukket litt forskjellige steder. Med tre forskjellige regnskapsførere i løpet av året og en byggesaksavslutning man ikke på forhånd kunne ha beregnet, fikk han applaus for den store jobben han har gjort foregående år.

Nytt av året var at vi nå har innført tre forskjellige årskontingenter, mot tidligere bare to. Den tredje er satt til beskjedne 900 kroner, og den gjelder for medlemmer som bor langt unna, altså «fjernt» fra Cluben.

Noen små justeringer i våre lover ble også vedtatt. - §2 ble utvidet med følgende tekst: «Kameratslig samvær styrkes ved felles dugnader og måltider. Klubben vil legge vekt på at medlemsmøtene skal kunne servere tradisjonell mat og drikke til selvkost-prinsipp hvor medlemmer deltar i forberedelser og servering. Klubbens styre skal administrere ordningen. Nærmere retningslinjer vil være beskrevet i klubbhåndboken.» - §3 Fikk inn følgende ekstra tekst: «Travellers’ Club er en lukket medlemsklubb hvor nye medlemmer kan opptas etter søknad.» - §7 Fikk inn ny tekst som klargjør den nye årskontingenten til de som bor «fjernt fra klubben». - §10 Ble forandret til at generalforsamlingen skal avholdes innen utløpet av april måned, i stedet for i april måned. - §13 Ble forandret slik at man nå kan ta med gjester, i stedet for som tidligere, kun én gjest. Alle forslagene ble klappet inn uten motargumenter eller kverulering.

Alan overleverer klubba

Valg, styret: Ny trampsjef ble Carl Emil Petersen – valgt for 1 år Børre Petersen gjenstår med 1 år Christian Hallan gjenstår med 1 år Nils Carl Aspenberg ble gjenvalgt for 2 år Rolf Forsdahl ble valgt for 2 år Thomas Lien ble valgt for 2 år … og Hermundd Slaatsveen ble valgt som varamedlem for 1 år.

Valg, Ballotten: Anders Lorange ble gjenvalgt for 2 år Per Erling Refsnes ble gjenvalgt for 2 år John Mosvold gjenstår med 1 år Ragnar Kvam gjenstår med 1 år Stian Sundt gjenstår med 1 år Per Holter-Andersen gjenstår med 1 år Alan Billyeald ble valgt for 2 år

Som våre revisorer ble Hans Petter Lien gjenvalgt for 2 år, og Halvard Tveit gjenstår med 1 år.

Og det var i grunnen det hele. Knirkefritt og effektivt ble generalforsamlingen gjennomført i løpet av en drøy time. Alle var blide og fornøyde, og den nye Trampsjefen kunne løfte sitt glass og ønske oss alle et godt, fremgangsrikt og hyggelig Club-år … noe undertegnede har stor tro på at vi vil klare å få til.

Carl Emil er ny Trampsjef

Hundre år og hundre til!

#1Public #2019 #generalforsamling

53 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no