Søk

INSEKTENES HISTORIE I NORGE


For mange av oss er insekter noen ufyselige kryp. Det er også sant når det gjelder alle de skadeinsekter som gjerne forsyner seg av landbrukets avlinger, eller mygg og andre blodsugende insekter som overfører alvorlige sykdommer. Dessverre blir det sjelden fokusert på nytten av insektene og deres slektninger blant de landlevende leddyrene. Uten insektene stopper naturen! Insekter har levd på jorden i 300 millioner år, og for tiden finnes det mer enn en million arter av dem.

Et viktig budskap

Insektene er så viktige i økologisk sammenheng at verden ville vært ganske annerledes uten dem. Øket forståelse for det biologiske mangfold i våre dager understreker betydningen av kunnskaper om insekter. For å forstå den rollen de spiller i naturen må vi vite mest mulig om deres utbredelse, økologi og klassifikasjon.

Med sin store artsrikdom er insektene uunnværlige som mat for en rekke arter av fugl, fisk og pattedyr. Lakseyngel og ørret ville for eksempel ikke vokse opp uten ferskvanns-insekter, og rypekyllinger må ha proteinrik insektkost de første ukene av sitt liv. Mange småfugler spiser bare insekter hele livet. Blant patte-dyrene finnes en egen gruppe som kalles insektetere, og vårt største pattedyr, brunbjørnen, spiser maur. Andre dyr, som amfibier, edderkopper og skolopendere lever også av insekter.

Nedbryting av organisk materiale er en forutsetning for plantenes næring og vekst. Insektene spiser ikke bare friske blad, men utallige, små insektlarver, spretthaler og midd lever i råtnende planterester og i jordbunnen. På lignende måte som meitemark, bidrar de til stoff-omsetningen, slik at det dannes nye næringsstoffer for plantene.

Alle de vakre blomstene ble ikke utviklet for å glede menneskene, men for å tiltrekke insekter. Det skjedde for 80 millioner år siden.

Pollinering hos ville planter og kulturvekster er avhengig av bier, blomsterfluer og sommerfugler.

Hvis alle dyr kunne formere seg uhemmet, ville det fort blir for mange av dem. Rovdyr og parasitter sørger for at bestandene ikke blir for store. Ikke minst er insektene sine egne fiender. Insekter har stor formeringskapasitet, men takket være snylteveps, snyltefluer og edderkopper blir vi ikke verden oversvømmet av dem.

En forening for insektsamlere

I år er det 100 år siden det ble stiftet en forening for insektsamlere og profesjonelle entomologer. Stiftelsen fant sted i Kristiania i mai 1904, og en av initiativtagerne var bergmester Thomas G. Münster. Han hadde geologi som fag, og biller som en altoppslukende hobby. Sammen med han var flere amatører, men også Wilhelm M. Schøyen, som var Norges første statsentomolog, og ansvarlig for studier og bekjempelse av skade-insekter. Foreningen fikk navnet Norsk entomologisk forening. Den er i dag en slagkraftig organisasjon med 400 medlemmer, og egen hjemmeside, www.entomologi.no. I forbindelse med jubileet blir det utgitt en bok om ”Entomologiens historie i Norge”.

Norges fauna

Stiftelsen av Norsk entomologisk forening var et viktig skritt for utforsking av Norges fauna. Foreningen ble et samlingssted for amatører og fagentomologer. I 1921 fikk foreningen sitt eget tidsskrift, Norsk entomologisk tidsskrift, hvor det ble, og fortsatt blir, skrevet om nye funn av insekter og deres klassifika-sjon. Dyktige amatører har bidratt enormt til vår kunnskap om ut-bredelsen av insekter, edderkopper, midd og andre landlevende leddyr.

Betegnelsen amatører er egentlig misvisende fordi mange av dem var og er høyst spesialiserte forskere. Mest berømt var Andreas Strand (1895-1980), som var kontorsjef i Telegrafstyret av yrke, og en av Nordens største spesialister på biller i fritiden. Han ble æresdoktor ved Universitetet i Bergen, hvor hans samling på 47 000 biller er oppbevart.

I dag er det kjent mer ca. 17 000 arter av insekter fra Norge, men entomo-logene regner med at flere tusen er uoppdaget, særlig blant små mygg, fluer og snylteveps. Biller og sommerfugler har vært de mest populære grupper for insektsamlere her i landet. Leif Aarvik, som er foreningens nåværende formann, er landets fremste spesialist på sommerfugler. På nettsiden www.toyen.uio.no/norlep/ kan man beundre fargeplansjer av en rekke av våre vakreste sommerfugler.

I anledning av foreningens jubileum blir det laget en spesial-utstilling om insekter på Zoologisk museum på Tøyen. Foreningen vil gjerne ha flere medlemmer i fødsels-dagspresent.

#1Public

0 visninger0 kommentarer

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no