Søk

Tre nye medlemmer tatt opp i klubben


Tre nye medlemmer ble tatt opp i klubben 5. mai, dagen før kr. himmelfart. De nesten sammenhengende helligdagene resulterte i relativt beskjedent fremmøte, men de som kom fikk en hyggelig og tradisjonsrik aften der ballotten som vanlig hadde lagt forholdene til rette for en artig og verdig seremoni. Mest trivelig var det sikkert for de tre kandidatene som samtlige mestret opptakelsesseremoniens ”store utfordringer”. Denne hjemmesides observatør er forhindret fra å gi en detaljert fremstilling, men etter at det hele var over var de tre nye medlemmene svært så fornøyd med kvelden. Våre nye trampebrødre er Matz Lonnesdal, Stein Magnussen og Olav Myrholt som samtlige ble ønsket aldeles hjertelig velkommen av trampsjef Alan Billyeald. Bildet viser de tre i den rekkefølge de er nevnt, og på bildet får de litt å drikke før de tar vandringsstaven fatt.

Dette er altså de første tre medlemmene av året, nye medlemmer blir sikkert også tatt opp til høsten – men neppe i et antall som under de første årene i klubbens historie. Den ble stiftet i 1928, og i opptakelsesåret var det 80 medlemmer. 1932 var klubbens største år når det gjelder nye medlemmer. Hele 94 ble funnet verdige, og et tilsvarende tall har aldri senere forekommet. De siste årene blir det gjerne 5-6 nye medlemmer hvert år, og det er et antall som klubben kan leve godt med.

#1Public

5 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no