Søk

Troll stasjonen i Antarktis


“Ser fra diverse kommentarer fra TC og på klubbsiden at Troll stasjonen i Antarktis er nevnt og da kan det være interessant for noen å få kjennskap til hva som egentlig skjedde under forbredelsene og gjenomføringen av byggingen av den første Troll stasjonen i Dronning Maud Land. Vi hadde på Norsk Polarinstitutt ett intern seminar hvor flere av oss snakket om historiske ting rundt instituttes virksomhet, og her hadde jeg ett innlegg om forbredelser og bygging av den første Troll stasjonen. Dette foredrag ble tatt opp på film og senere publisert, i hovedsak med god kvalitet med untak av de første 3-4 min hvor lyskvaliteten er noe dårlig. Da kan, for de som er interessert i polarhistorie bli kjent med hva som skjedde i forkant og senere under oppføring av stasjonen.

En viktig sak her, ved siden av byggingen av selve stasjonen var vi også opptatt av det nærliggende blåis området, som vi senere fikk tatt i bruk som flyplass for store og mindre flymaskiner. Endel arbeid måtte utføres, innmåling, preparering av underlag m m, dette tok tid b l a måtte endel nytt utstyr til bruk i dette arbeid lages og tilføres området.

I forbredelsene til dette inviterte vi 11 nasjoner til deltagelse på en evaluerings flight, noe som resulterte i etablering av ett permanent flynettverk. Dette flynettverket endte jeg opp som leder av. Vi kalte det Dronning Maud Land Air Network, med 11 nasjoners nasjonale polarprogram som brukere. Denne virksomheten drev jeg i 12 år, før jeg overlot dette til yngre krefter. Flyplassen ved Troll og den viksomheten som jeg i sin tid dro igang der, er i dag ett svært viktig ledd i den transportmessige muligheten for vitenskaplig arbeid i Dronning Maud Land.”

Troll stasjon. Foto Oddbjørn Monsen

Dronning Maud Land Air Network. Foto Oddbjørn Monsen

#Trollstasjon #JanErlingHaugland #DronningMaudLand #AirNetwork #1Public #NorskPolarinstitutt

99 visninger

©Travellers` Club, Oslo, Norway    ts@travellersclub.no      Proudly made by www.hattemannen.no